Upozornění! Tyto stránky jsou archivní, nejsou obnovovány a slouží především jako místo ke stažení PDF verze vydané knihy.

Kontakt

Kde nás najdete

Laboratoř systémové analýzy se nacházíjí v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze Jižní Město, konkrétně ve třetím patře budovy A. místnost JM 340a.

Kdy nás najdete

Mimo dobu KH můžete zvážit online přístup přes vzdálenou plochu, který není nijak omezen nebo si dohodnout individuální schůzku s některým z poradců či službou.

Kontakt na službu v laboratoři

Telefon: 224 094 181
Skype: lsa-sluzba (s možností videokonference)
E-mail: lsa@vse.cz

V laboratoři v současnosti není stálá provozní služba, proto prosím kontaktujte řešitele. Děkujeme za pochopení.

Kontakt na řešitele projektu

Radim Brixí
E-mail: r a d i m . b r i x i @ v s e . c z
Telefon: 608 11 56 54, 605 24 11 56 (Radim Brixí)

Jaroslav Kalina
E-mail: j a r o s l a v . k a l i n a @ v s e . c z

Stanislava Mildeová
E-mail: m i l d e o v a @ v s e . c z