Pokročilé metody vědecké práce


Obrazek desek knihy

Autoři vědecké monografie

Zdeněk Molnár
Stanislava Mildeová
Hana Řezanková
Radim Brixí
Jaroslav Kalina

Informace o knize

Tato vědecká monografie s titulem "Pokročilé metody vědecké práce" vznikla při podpoře fondů EU v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/34130 – Laboratoř systémové analýzy.

V knize autoři předkládají problematiku pokročilých metod vědecké práce a vybraná související témata rovněž s publikováním informací původního, mnohaletého a nezávislého základního multidisciplinárního výzkumu realizovaného v letech 1997-2012, jehož původní výstupy jsou zde částečně odtajněny.

Vědecká veřejnost může čerpat nejen z všeobecně uznávaných tradičních metod a postupů vědeckovýzkumné práce, prostor je věnován i metodám alternativním, dále pak specifickým technikám jako jsou modelování, simulace a statistické metody používané v některých vědeckých postupech.

Autorský kolektiv považuje text monografie za originální, a v některých směrech, například v akcentu na oblasti alternativních vědeckých metod či systémový přístup k vědeckému zkoumání, možná i za odvážný, což však činní tuto publikaci mimořádnou nejen z oblasti výzkumných metod. Vědecká monografie "Pokročilé metody vědecké práce" je proto hodnotná zejména pro takovou cílovou skupinu vědců a badatelů, kteří jsou otevření nově měnícímu se paradigmatu současného poznání. Těm by měla kniha nabídnout – kromě představy jakým způsobem fungují standardní metody a postupy vědeckého zkoumání – i inspiraci pro nové, dosud nevyzkoušené metody a postupy v jejich vědecké práci.

Kniha byla doporučena vědeckou redakcí nakladatelství k vydání.

PDF verze knihy Pokročilé metody vědecké práce

Vědecká monografie Pokročilé metody vědecké práce je k dispozici v PDF verzi ke stažení.


Podrobnosti k vydání

ISBN: 978-80-7259-064-3

1. vydání vylo realizováno v listopadu 2012 v nákladu 220 ks tištěné verze knihy (v rámci 1. tisku) v Praze.